Despicable Me- Minion 3D Wood Model Kit:

 

 

 

 

Zootopia 3D Wood Model-Judy Hopps:

 

Civil War 3D Wood Model Kit - Iron Man: